Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 13/- 17/9/2021

THỨ HAI 13/9/2021:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: 07 giờ 30 phút cùng Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện. Điểm tại xã Bình Thành (Cả ngày).

THỨ BA 14/9/2021:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút cùng Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện giám sát Phòng Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện. Điểm Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-15 giờ họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

-07 giờ 30 phút cùng Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện giám sát Phòng Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện. Điểm Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Chiều làm việc tại nhà.

THỨ TƯ 15/9/2021:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 dự làm việc định kỳ với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện quý III/2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy).

-13 giờ 30 dự làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy quý III/2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy).

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại nhà.

THỨ NĂM 16/9/2021:

*Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: 07 giờ 30 cùng đ/c Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026. Giao Văn phòng HĐND- UBND huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần tham dự và hậu cần. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

THỨ SÁU 17/9/2021:

          *Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 cùng dự làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính huyện quý III/2021. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy).

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại nhà.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn