Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 07/6/2021- 11/6/2021

*THỨ HAI 07/6/2021:

-Phó Chủ tịch:

+06 giờ 30 phút hội ý Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện. Điểm tại UBND huyện.

+07 giờ 30 phút làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút họp Thường trực HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút họp Thường trực HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

*THỨ BA 08/6/2021:

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện và các ngành có liên quan về việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ TƯ 09/6/2021:

-Phó Chủ tịch

+07 giờ 30 phút dự làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Chính trị quý II/2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

+13 giờ 30 phút dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ NĂM 10/6/2021:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ SÁU 11/6/2021:

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự làm việc với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý II/2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn