Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 04/10/2021- 08/10/2021

THỨ HAI 04/10/2021:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, hội ý cùng hai Ban của HĐND và Văn phòng HĐND- UBND. Mời các đồng chí Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND; đ/c Nguyễn Hữu Tín- Phó Chánh Văn phòng, đ/c Nguyễn Thị Hương Giang- Phó Chánh Văn phòng, đ/c Võ Minh Tâm- Kế toán và đ/c Nguyễn Hoàng Chiêu- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Chiều làm việc tại cơ quan.

*Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Học Cao cấp Lý luận chính trị hết ngày 07/10/2021.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

-07 giờ 30 phút, cùng dự hội ý với Phó Chủ tịch HĐND.

-Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BA 05/10/2021:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 06/10/2021:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, dự diễn tập chiến đấu phòng thủ. Điểm tại Nhà văn hóa xã Hiệp Hưng (Tập chính thức).

-13 giờ 30 phút, dự Hội nghị trực tuyến với Thường trực UBND huyện về đóng góp ý kiến định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2021- 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Thành phần cấp huyện: Thường trực HĐND, UBND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế- Xã hội HĐND, Phòng Tài chính- Kế hoạch và các ban ngành có liên quan (do UBND cấp huyện mời), đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19. 

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

-Sáng làm việc tại cơ quan.

-13 giờ 30 phút, cùng Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với Thường trực UBND huyện về đóng góp ý kiến định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2021- 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM 07/10/2021:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, dự diễn tập tổng hợp chiến đấu phòng thủ. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Búng Tàu (Luyện tập tổng hợp).

-14 giờ, dự họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế - xã hội: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 08/10/2021:

*Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút, dự diễn tập chiến đấu phòng thủ. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Búng Tàu. (Tập chính thức, cả ngày).

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn