Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 17/01- 22/01/2022

THỨ HAI 17/01/2022:

*Phó Chủ tịch:

-Sáng, làm việc tại cơ quan.

-13 giờ 30 phút, hội ý Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện. Điểm tại Phòng Họp Huyện ủy.

*Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Học lớp Cao cấp Lý luận chính trị đến hết ngày 20/01/2022.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA 18/01/2022:

*Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút, dự Lễ công bố thị trấn Kinh Cùng đạt chuẩn văn minh đô thị. Điểm tại Sân trụ sở UBND thị trấn Kinh Cùng.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 19/01/2022:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

-13 giờ 30, dự họp Hội đồng nhân dân xã Tân Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Bình.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế - xã hội: 07 giờ 30 phút, dự khai mạc lớp tập huấn cán bộ huấn luyện, cán bộ giữ chức vụ chỉ huy trong lực lượng dân quân tự vệ năm 2022. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện.

-Chiều, làm việc cơ quan.

THỨ NĂM 20/01/2022:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: 07 giờ 30 phút, dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại Hội trường UBND xã Phương Bình.

THỨ SÁU 21/01/2022:

*Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

-Sáng, làm việc tại cơ quan.

-13 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Trưởng, Phó phòng và tương đương cấp huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

THỨ BẢY 22/01/2022:

Phó Chủ tịch: 07 giờ, dự khai mạc kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021. Điểm tại Trường Tiểu học Cây Dương 2.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn