Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 20- 24/9/2021

THỨ HAI 20/9/2021:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút dự diễn tập chiến đấu phòng thủ. Điểm tại nhà văn hóa thị trấn Búng Tàu. (Tập thử cả ngày, lần 2  theo lịch).

-13 giờ 30 dự họp cùng Thường trực Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA 21/9/2021:

*Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 22/9/2021:

*Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

-07 giờ 30 phút hội ý cùng Phó Trưởng ban của hai Ban HĐND và đồng chí Chiêu- Chuyên viên Văn phòng HĐND- UBND huyện. Điểm phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 23/9/2021:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ làm việc tại cơ quan.

-14 giờ họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

*Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Học lớp Cao cấp lý luận chính trị.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế - xã hội: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 24/9/2021:

*Phó Chủ tịch: 7 giờ 30 phút dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2021. Điểm tại Hội trường Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

*Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Học lớp Cao cấp lý luận chính trị.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế - xã hội: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn