Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 14/6/2021- 18/6/2021

*THỨ HAI 14/6/2021:

-Phó Chủ tịch:

+06 giờ 30 phút hội ý Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện. Điểm tại Huyện ủy.

+08 giờ 30 phút dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng) chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 (theo lịch của Huyện ủy). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

+13 giờ làm việc tại cơ quan.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ BA 15/6/2021:

-Phó Chủ tịch: 13 giờ 30 phút trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày). Điểm tại Ban Tiếp công dân UBND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ TƯ 16/6/2021:

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026 (theo lịch của Huyện ủy). Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ NĂM 17/6/2021:

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự tiếp và làm việc trực tuyến với Đoàn kiểm tra của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 (theo lịch của Huyện ủy). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ SÁU 18/6/2021:

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ 30 phút dự Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

+13 giờ 30 phút dự làm việc định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 với các xã,thị trấn (theo lịch của Huyện ủy).

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

+07 giờ 30 phút dự Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

+13 giờ làm việc tại cơ quan.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn