Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 17 - 22/01/2022 (Điều chỉnh lần 5)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 17 - 22/01/2022

-----

Thứ Hai, ngày 17/01/2022

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với BCH Đảng bộ xã Phương Phú. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã (thay thư mời).

13 giờ 30, hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện cùng dự. Điểm tại Phòng Họp Huyện ủy.

Thứ Ba, ngày 18/01/2022

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Lễ công bố thị trấn Kinh Cùng đạt chuẩn văn minh đô thị. Điểm tại Sân trụ sở UBND thị trấn.

14 giờ, dự triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường Công an huyện.

Thứ Tư, ngày 19/01/2022

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

- Bí thư: 13 giờ 30, thăm mô hình vú sữa Hoàng Kim tại ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long. Mời đồng chí Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng đi. Điểm tập trung tại UBND xã Tân Long (thay thư mời).

- Bí thư: 13 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy xã Hòa An. Mời đồng chí lãnh đạo được phân công chỉ đạo xã và Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã (thay thư mời). ĐÌNH HỌP.

 - Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, dự họp Hội đồng nhân dân xã Tân Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND xã. ĐÌNH HỌP.

Thứ Năm, ngày 20/01/2022

- Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến của tỉnh với các địa phương sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

16 giờ 30, dự Lễ khai trương Tàu du lịch Xà No. Điểm tại Bến tàu, khách sạn Bông Sen, số 60, Trần Hưng Đạo, P.5, thành phố Vị Thanh.

- Phó Bí thư Thường trực: 9 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Trưởng, Phó phòng và tương đương cấp huyện. Mời đồng chí Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng và đại diện lãnh đạo cấp phó các phòng, ban ngành, MTTQ và đoàn thể huyện cùng tham dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời) (Đại biểu tập trung lúc 8h30 để test nhanh Covid-19 trước khi vào dự).

13 giờ 30, dự họp Hội đồng nhân dân thị trấn Kinh Cùng (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn.

Thứ Sáu, ngày 21/01/2022

- Bí thư: 7 giờ 30, đi thăm một số mô hình làm ăn, sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn huyện.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến của tỉnh với địa phương tổng kết Chiến dịch Truyền thông dân số và triển khai nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ năm 2022. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Trung tâm Y tế huyện.

Thứ Bảy, ngày 22/01/2022

Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, dự khai mạc kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường Tiểu học Cây Dương 2.

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên Cổng thông tin điện tử của huyện và app Hậu Giang. Đối với các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các tài liệu của Huyện ủy gửi trên mail công vụ (không gửi văn bản giấy).

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn