Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 17 - 23/7/2021 (Điều chỉnh lần 8)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 18 - 23/7/2021

-----

Chủ Nhật, ngày 18/7/2021

 - Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Thứ Hai, ngày 19/7/2021

 Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

16 giờ, Họp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Thứ Ba, ngày 20/7/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy Quân sự huyện. Mời đồng chí Chủ tịch UBND huyện; Bí thư Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn cùng tham dự. Điểm tại Hội trường BCH Quân sự huyện (thay thư mời). ĐÌNH HỌP.

7 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Thường trực Huyện ủy: 16 giờ, Họp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Thứ Tư, ngày 21/7/2021

- Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, làm việc với Đảng ủy xã Hòa Mỹ. Mời đồng chí Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trưởng Công an huyện; Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện; Thường trực Đảng ủy và Thường trực UBND xã Hòa Mỹ cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (thay thư mời).

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

16 giờ, Họp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Thứ Năm, ngày 22/7/2021

Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 16 giờ, Họp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Thứ Sáu, ngày 23/7/2021

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 16 giờ, Họp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn