Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 11 - 17/9/2021 (Điều chỉnh lần 4)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 11 - 17/9/2021

-----

Thứ Bảy, ngày 11/9/2021

- Thường trực Huyện ủy: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời). ĐÌNH HỌP.

- Bí thư: Trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Chủ Nhật, ngày 12/9/2021

- Bí thư: 6 giờ 45, dự Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022. Điểm tại Trường THCS Tân Bình.

- Phó Bí thư Thường trực: 6 giờ 45, dự Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022. Điểm tại Trường THPT Tân Long.

13 giờ 30, trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ Hai, ngày 13/9/2021

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, đi kiểm tra các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị xây dựng liên vùng xanh (Đề nghị Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện mời thành phần cùng đi). Điểm tập trung tại Huyện ủy (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 14/9/2021

Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện nghe Trung tâm Chỉ huy báo cáo đề xuất các phương án xây dựng liên vùng xanh. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

15 giờ, họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

Thứ Tư, ngày 15/9/2021

Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, làm việc định kỳ với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý III/2021. Mời Thường trực HĐND - UBND huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

13 giờ 30, làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy quý III/2021. Mời Thường trực HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

18 giờ, dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời). 

Thứ Năm, ngày 16/9/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn (Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

14 giờ, dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Phó Bí thư Thường trực: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ Sáu, ngày 17/9/2021

- Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính huyện quý III/2021. Mời Thường trực HĐND - UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn