Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 09 - 15/10/2021 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 6)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 09 - 15/10/2021

-----

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 20, làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện nghe báo cáo tình hình 2 vùng cách ly y tế trên địa bàn thị trấn Búng Tàu và xã Long Thạnh. Sau đó, 8 giờ, dự họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

- Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021

- Bí thư: Trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

- Phó Bí thư Thường trực: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thứ Hai, ngày 11/10/2021

- Thường trực Huyện ủy: 6 giờ 30, hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và đồng chí Lê Thành Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện. Sau đó nghe Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Điểm tại Huyện ủy (thay thư mời).

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự luyện tập tổng hợp cho việc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Phương Phú. ĐÌNH HỌP.

- Thường trực Huyện ủy: 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII”. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; nhóm Báo cáo viên thường trực cấp huyện và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn cùng dự (trừ Đảng ủy thị trấn Búng Tàu và Đảng ủy xã Long Thạnh do tập trung cho công tác phòng chống dịch). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

17 giờ, dự họp ban Chỉ đạo với tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

Thứ Ba, ngày 12/10/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, dự lớp Bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Phương Phú. ĐÌNH HỌP.

13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Búng Tàu.

Thứ Tư, ngày 13/10/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, tiếp tục dự lớp Bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự luyện tập tổng hợp cho việc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng.

13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Long Thạnh.

Thứ Năm, ngày 14/10/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, tiếp tục dự lớp Bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

14 giờ, làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Điểm tại Phòng làm việc.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

13 giờ 30, dự kiểm tra kết quả xây dựng danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2021 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đối với thị trấn Kinh Cùng. Điểm tại UBND thị trấn Kinh Cùng.

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021

- Bí thư: 8 giờ, dự phiên giải trình theo thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng.

13 giờ 30, dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Công an huyện; nhóm Báo cáo viên thường trực và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn