Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 07 - 11/6/2021 (Điều chỉnh lần 3)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 07 - 12/6/2021

-----

 

Thứ Hai, ngày 07/6/2021

- Bí thư: 6 giờ 30 , kiểm tra công tác phòng, Covid-19 chống dịch trên địa bàn huyện. Mời đồng chí Trần Không Dận - Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm Y tế; đại diện lãnh đạo Công an và Ban Chỉ huy Quân sự cùng đi. Điểm tập trung tại xã Long Thạnh (thay lời mời, cả ngày).

- Phó Bí thư Thường trực: 6 giờ 30, hội nghị Thường trực Huyện ủy - Hội đồng - UBND huyện. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; trưởng cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại ban nhân dân huyện (thay lời mời).

13 giờ 30, dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Điểm tại Phòng họp Hội đồng nhân dân huyện.

Thứ Ba, ngày 08/6/2021

- Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự (giao Ban Tổ chức Huyện chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (thay thế thư mời).

- Bí thư: 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện và các ngành có liên quan về công việc chuẩn bị Hội nghị tổng hợp các bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đề nghị Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Phòng họp HĐND huyện.

Thứ Tư, ngày 09/6/2021

Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Chính trị quý II / 2021. Mời Thường trực HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thế thư mời).

13 giờ 30, dự hội nghị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Giao thường trực ban Bầu cử chuẩn bị nội dung và mời thành dự án). Điểm tại Hội trường UBND huyện.

Thứ Năm, ngày 10/6/2021

- Bí thư: 7 giờ, làm  việc tại cơ quan.
- Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ,
làm việc với Đoàn Kiểm tra tài chính theo Quyết định số 23-QĐ / UBKTTU ngày 10/5/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kính mời lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, kế toán Văn phòng Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 01 Huyện ủy (thay thế thư mời).

Thứ Sáu, ngày 11/6/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, dự thông qua phương án thiết kế đầu tư Dự án khu dân cư thương mại Rạch Gòi. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện. 

   - Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về “Phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. ĐÌNH HỌP

  - Thường trực Huyện ủy: 13 giờ 30, làm việc với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý II/2021. Mời Thường trực HĐND - UBND huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, lãnh đạo: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Bảy, ngày 12/6/2021

Thường trực Huyện ủy: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề 2021. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời, cả ngày).

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn .

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn