Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 21 - 25/6/2021 (Điều chỉnh lần 4)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 21 - 25/6/2021

-----

 

Thứ Hai, ngày 21/6/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai Chương trình công tác quý III/2021. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- Phó Bí thư Thường trực: 6 giờ 30, hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại trụ sở UBND huyện (thay thư mời).

7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai Chương trình công tác quý III/2021. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND - UBND huyện; đại diện: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý dự án - ĐTXD, Chi cục Thống kê, Văn phòng HĐND - UBND huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

13 giờ 30, dự họp BCH Đảng bộ thị trấn Cây Dương triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cùng đi. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Cây Dương (thay thư mời).

15 giờ, dự họp BCH Đảng bộ xã Hòa An triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cùng đi. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Hòa An (thay thư mời).

Thứ Ba, ngày 22/6/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, dự Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Kỳ họp thứ Nhất HĐND thị trấn Kinh Cùng khóa XII. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Kinh Cùng.

Thứ Tư, ngày 23/6/2021

 - Bí thư: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Họp Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện. Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- Thường trực Huyện ủy: 13 giờ 30, tiếp và làm việc với đồng chí Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực UBND huyện; thủ trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý Dự án - Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm Xã hội cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Năm, ngày 24/6/2021

 - Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh. Mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (thay thư mời).

13 giờ, làm việc tại cơ quan.

  - Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, dự khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

8 giờ, dự họp Văn phòng Huyện ủy công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy.

13 giờ, làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 25/6/2021

  - Bí thư: 7 giờ, làm việc tại cơ quan.

 - Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về “Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phó Bí thư Thường trực: 14 giờ, dự triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương đối với Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Long, Long Thạnh và thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

 - Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 15 giờ 30, làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy.

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn