Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 18 - 24/9/2021 (Điều chỉnh lần 1)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 18 - 24/9/2021

-----

Thứ Bảy, ngày 18/9/2021

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự họp giao ban trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

- Bí thư: Trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Chủ Nhật, ngày 19/9/2021

- Bí thư: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện.

- Phó Bí thư Thường trực: Trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ Hai, ngày 20/9/2021

- Bí thư: 8 giờ, làm việc với đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. Điểm tại Phòng làm việc.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Thường trực Huyện ủy: 13 giờ 30, dự họp Thường trực Huyện ủy. Mời đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát và Chánh án Tòa án nhân dân huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Ba, ngày 21/9/2021

- Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

- Bí thư: 13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ vùng xanh trên địa bàn huyện.

- Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ Tư, ngày 22/9/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa An sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2021. Mời các đồng chí được phân công chỉ đạo xã cùng dự. Điểm tại Đảng ủy xã Hòa An (thay thư mời).

13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ vùng xanh trên địa bàn huyện.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp  Huyện ủy (thay thư mời).

13 giờ 30, làm việc với Ban Thường vụ Huyện Đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Năm, ngày 23/9/2021

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

14 giờ, dự họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

Thứ Sáu, ngày 24/9/2021

- Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2021. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thủ trưởng các cơ quan: Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Ban QLDA-ĐTXD, Bảo hiểm Xã hội, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường Huyện ủy (thay thư mời).

- Bí thư: 13 giờ 30, trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ vùng xanh trên địa bàn huyện.

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn