Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 27/6- 01/7/2022

Thứ Hai, ngày 27/6/2022:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Điểm Hội trường UBND huyện.

-13 giờ 30 phút, dự sơ kết 6 tháng UBMTTQVN huyện Phụng Hiệp. Điểm Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 28/6/2022:

*Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác quý III năm 2022. Điểm tại Hội trường Huyện ủy. (Tài liệu được gửi trên mail công vụ của các cơ quan, đơn vị).

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Cùng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Phụng Hiệp tại 02 đơn vị: 07 giờ 30 phút, khảo sát thực tế tại UBND xã Tân Long;  13 giờ 30 phút, khảo sát thực tế tại UBND xã Hiệp Hưng. 

Thứ Tư, ngày 29/6/2022:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

-13 giờ 30 phút, dự Hội nghị giao ban khối khoa giáo và ký kết liên tịch giữa BanTuyên giáo Huyện ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư. Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: 07 giờ 30 phút, cùng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND xã Tân Bình. 

Thứ Năm, ngày 30/6/2022:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ, làm việc tại cơ quan.

-08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 - 2022). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

-13 giờ 30 phút, làm việc với phòng Văn hóa-Thông tin huyện; Trung
Tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

-Sáng, làm việc tại cơ quan.

-13 giờ 30 phút, làm việc với phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung
Tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện. Điểm Phòng họp số 4 UBND huyện.

Thứ Sáu, ngày 01/7/2022:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ, dự Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

-13 giờ 30 phút, dự diễn tập thử, khu vực phòng thủ huyện các cuộc họp thuộc khối Nhà nước. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện sẽ điều chỉnh lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn