Huyện ủy - UBND huyện Phụng Hiệp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

HUYỆN ỦY PHỤNG HIỆP

Ngày 29-12-2022
TT Đơn vị và cá nhân Chức vụ và địa chỉ mail tập thể Điện thoại
  Thường trực Huyện ủy
01
Nguyễn Văn Vui
Bí thư Huyện ủy
0913823500
02 Nguyễn Hồng Đức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 0903383585
  Văn phòng Huyện ủy phunghiephu.huph@haugiang.gov.vn  
01 Võ Văn Kết Chánh Văn phòng Huyện ủy 0907652939
02 Nguyễn Bảo Toàn Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 0939046646
03 Huỳnh Thúy Duy Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 0901096963
  Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyenuybtg.huph@haugiang.gov.vn  
01 Mai Văn Tình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 0988265118
02 Phan Văn Điền Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0907649772
03 Nguyễn Thanh Hùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0904454405
  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyenuyubkt.huph@haugiang.gov.vn  
01 Nguyễn Quốc Việt Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0988633398
02 Trần Thị Hồng Thắm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0977248867
03 Võ Thị Kim Trang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0939043828
  Ban Dân vận Huyện ủy huyenuybdv.huph@haugiang.gov.vn  
01 Nguyễn Thị Tuyết Vân Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 0979329363
02 Trần Văn Nghiêm Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0907817797
03 Phạm Thúy Phượng Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0909436522
  Ban Tổ chức Huyện ủy huyenuybtc.huph@haugiang.gov.vn  
01 Trần Hoàng Nam Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0909565828
02 Nguyễn Thanh Cầm Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0909995450
03 Lê Minh Đương Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0939578699
  Trung tâm Chính trị trungtamchinhtri.huph@haugiang.gov.vn  
01 Mai Văn Tình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 0988265118
02 Trần Hoàng Vang Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 0986750021

 

Đang online: 1
Hôm nay: 316
Đã truy cập: 61713
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.