Các cơ quan trung ương trên địa bàn - UBND huyện Phụng Hiệp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

 1. Chi Cục trưởng: Hồ Thanh Minh

      Số điện thoại: 0918296148.

 1. Chi Cục Phó : Đinh Thế Hiệp

      Số điện thoại: 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 1. Chủ tịchPhan Hồng Thắm

      Số điện thoại: 0939  189  368

 1. Phó Chủ tịchTrần Thanh Tâm

      Số điện thoại: 0939  104  823

 1. Phó Chủ tịchVõ Hùng Dũng

     Số điện thoại: 0909  775  398

                                                

TÒA ÁN

 1. Chánh Án: Huỳnh Thành Ý

      Số điện thoại: 01666.989.334

 1. Phó Chánh Án: Hồ Hữu Thắng

    Số điện thoại: 0972.395.599

    Số điện thoại cơ quan:  07113.994.018 

             Email: phunghiep.haugiang@toaan.gov.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI

 1. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Nhàn

     Số điện thoại: 0939020559

 1. Phó Giám Đốc: Huỳnh Văn Tài

     Số điện thoại: 0167983 6741

  

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 1. Giám Đốc: Nguyễn Hữu Trân

     Số điện thoại: 0393685662

 1. Phó Giám đốc: Lý Ngọc Hân

     Số điện thoại: 0939239919

KHO BẠC

 Giám Đốc: Lại Hoàng Vĩnh Hiếu

     Số điện thoại: 0989 101 404

 1. Phó Giám đốc: 

     Số điện thoại: 

 

BƯU ĐIỆN

 1. Giám Đốc: Phạm Minh Chiến

    Số điện thoại: 0918549070

CHI CỤC THUẾ

 1. Chi Cục trưởng: Đỗ Hoàng Nhàn

    Số điện thoại: 0909666657

 1. ChiCục Phó : Nguyễn Hồng Thanh

     Số điện thoại: 0909775177.

 1. ChiCục Phó : Nguyễn Thanh Tâm

     Số điện thoại: 

ĐIỆN LỰC PHỤNG HIỆP

 1. Giám Đốc:    Lý Quốc Phong

Số điện thoại:

 1. Phó Giám đốc: 

Số điện thoại: 

 

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG

 1. Phó Giám Đốc: Huỳnh Chí Cường

    Số điện thoại: 

 1. Phó Giám Đốc: Lê Thanh Sơn

    Số điện thoại: 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ 

 1. Giám Đốc:  Lương Nam Quốc

    Số điện thoại:

 1. Phó Giám Đốc:  

    Số điện thoại: 

 

CÔNG AN 

 1. Trưởng Công an:  Phạm Văn Khoa

      Số điện thoại: 0939214678

 1. Phó Trưởng Công an: Ngô Thanh Liêm

     Số điện thoại: 0938382382

 1. Phó Trưởng Công an: Lê Văn Tiền

     Số điện thoại: 0909055299

 1. Phó Trưởng Công an: Nguyễn Hoàng Ba

     Số điện thoại: 0985944157

      Email: caphunghiep@gmail.com

   Số điện thoại cơ quan: 07113961145

Số điện thoại trực hình sự: 07113994113

     số fax: 07113996077; 07113994294

     Số điện thoại: 0902545456

                            

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN

 1. Giám đốc Bệnh viện:Lý Minh Quang 

Điện thoại0936996996 

 1. Phó Giám đốc Bệnh việnTrần Thanh Phong

      Số Điện thoại0932865086

 1. Phó Giám đốc TTYT dự phòng: Nguyễn Văn Ánh

Số điện thoại: 0902 856 449

 1. Phó Giám đốcTTYT dự phòng: Lê Hoàng Xuân

Số điện thoại: 0919506767

      Email: ttythph@gmail.com

 

Điện thoại cơ quan: 07113 994 044

Điện thoại : 07113.99.49.49 - Fax : 07113.994.135
      Email : benhvienphunghiep.com

ĐÀI TRUYỀN THANH

 1. Trưởng đài:  Bùi Văn Phục

      Số điện thoại: 0908.619.741

 1. Phó Trưởng đài: Lê Thị Út

      Số điện thoại: 0939.563.458

 1. Phó Trưởng đài: Nguyễn Kiều Trang

      Số điện thoại: 0989.755.455

 

     Điện thoại cơ quan: 07113.961.170 hoặc 07113.994.997

Email: daitruyenthanh.ph@gmail.com hoặc banbientap.dtt@gmail.com

CHI CỤC THỐNG KÊ

 1. Chi Cục Trưởng:  Cao Văn Nuôi      

     Số điện thoại: 0908.753.073

 1. Phó Chi Cục TrưởngHuỳnh Minh Sang

   Số điện thoại: 0978.337.123

              Email: cvnuoihgi@gso.gov.vn

     Số điện thoại cơ quan : 07113.996.026

 

 

VIỆN KIỂM SÁT

 1. Viện trưởng : Lê Minh Liệt

Số điện thoại: 01213967878.

 1. Phó Viện trưởng : Trần Trung Nghĩa

Số điện thoại: 0904454164.

 

          Số điện thoại cơ quan: 07113.961120.

 

CHI NHÁNH CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

 1. Giám đốc:Nguyễn Văn Hứa

          Điện thoại : 0918432387.

 1. Giám đốc: Nguyễn Văn Long

          Điện thoại : 0939104294

 1. Giám đốc:Huỳnh Văn Công Khanh

          Điện thoại : 0932867968

 1. Giám đốcDương Duy Trung

          Điện thoại : 0918368950

Email: phunghiep.hawasuco@yahoo.com

 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 1. Giám đốcLê Văn Mai

        Điện thoại : 0909573753

 1. Giám đốc:Lê Thanh Giản

       Điện thoại : 0909770477

      

      Điện thoại cơ quan: 07113996004

       Email: gdtxphunghiep@haugiang.edu.vn

  TRUNG TÂM  DẠY NGHỀ

 1. Giám đốc:Nguyễn Đức Bằng

     Điện thoại : 0906983090

 1. Giám đốc: Lê Minh Chí

     Điện thoại : 0916687999

    

     Địa chỉ mail: trungtamdayngheph@gmail.com

     Số điện thoại cơ quan: 07113.994.591Đang online: 1
Hôm nay: 375
Đã truy cập: 61772
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.