HUYỆN ỦY

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Bí thư: Nguyễn Văn Vui

 • Điện thoại: 0913823500 

2. Phó Bí thư thường trực: Nguyễn Hồng Đức

 • Điện thoại: 0903383585

3. Phó Bí thư: Hồ Văn Phú

- Số điện thoại: 0913149177
- Email: phuhv.hph@haugiang.gov.vn

                                             VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Chánh Văn phòng: Võ Văn Kết

 • Điện thoại: 0907652939

2. Phó Chánh Văn phòng: Huỳnh Thúy Duy

 • Điện thoại: 0969696890

3. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Bảo Toàn

 • Điện thoại: 0939046646

Địa chỉ Email cơ quan: phunghiephu.huph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 07113961126

 

                                                  BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 1. Trưởng Ban: Trần Hoàng Nam

 • Điện thoại: 0909565828

2. Phó Trưởng Ban: Trần Thị Hồng Thắm

 • Điện thoại: 0977248867

3. Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thanh Cầm

 • Điện thoại: 0909995450

Địa chỉ Email cơ quan: huyenuybtc.huph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 07113.961127

 

                                           BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1. Trưởng Ban: Mai Văn Tình

 • Điện thoại: 0988.265.118

2. Phó Trưởng Ban: Dương Minh Sơn

    Số điện thoại: 

3. Phó Trưởng Ban: Phan Văn Điền

 • Điện thoại0986449772

Địa chỉ Email cơ quan: huyenuybtg.huph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 07113.961187

 

                                           BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1. Trưởng Ban:  Nguyễn Văn Minh

 • Điện thoại:  

2. Phó Trưởng Ban:  Phạm Thúy Phượng

 • Điện thoại: 0763819490

Địa chỉ Email cơ quan: huyenuybdv.huph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 07113.961188

 

                                   ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Chủ nhiệm: Nguyễn Quốc Việt

 •  Điện thoại: 0988633398

2. Phó Chủ nhiệm: Võ Thị Kim Trang

 • Điện thoại: 

Địa chỉ Email cơ quan: huyenuyubkt.huph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 07113.961189

 

 

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn