Huyện Phụng Hiệp: Ra quân trồng 100 cây dầu
Lãnh đạo huyện vừa tổ chức ra quân trồng hơn 100 cây sao tại khu vực bờ kè trước cửa trụ sở UBND xã Hiệp Hưng. Tổng kinh phí cho đợt trồng cây lần này khoảng 10 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, năm 2020, huyện Phụng Hiệp đã trồng hơn 10.000 cây xanh các loại trên các tuyến đường tỉnh lộ, lộ nông thôn, vừa tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, vừa góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tính đến nay, huyện Phụng Hiệp đã phát triển được 2.772ha rừng, tạo độ che phủ hơn 5,7% so với đất tự nhiên của toàn huyện, tăng 0,2% so với năm 2019.

T/h Nhóm Phóng viên - Đài truyền thanh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn