“Ấp 5 không” phát triển an toàn, bền vững
Năm 2020, Ban Dân vận Huyện ủy chọn ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng làm điểm trong thực hiện mô hình “Ấp 5 không”: không hộ nghèo, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không rác thải, không ma túy, không bạo lực người già và trẻ em”. Đến nay ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn