PHỤNG HIỆP: TRÊN 100 TỶ ĐỒNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ MỞ RỘNG TRƯỜNG LỚP
Những ngày qua, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng công trình trường lớp, nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn