Huyện Phụng Hiệp: Năm 2021, tuyển chọn 235 thanh niên lên đường nhập ngũ
Năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phụng Hiệp được giao chỉ tiêu tuyển chọn 235 thanh niên, tuổi từ 18 đến 27, trình độ từ lớp 8 trở lên, trong đó chú trọng tuyển chọn gọi những thanh niên có chuyên môn kỹ thuật, lên đường nhập ngũ. Huyện Phụng Hiệp cũng là đơn vị được Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Dự kiến huyện Phụng Hiệp sẽ giao quân trong tháng 2 hoặc tháng 3-2021.

Năm 2020, huyện Phụng Hiệp đã phát lệnh gọi nhập ngũ cho 231 thanh niên, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Chất lượng quân đảm bảo đúng tiêu chuẩn, trong đó sức khỏe loại một 55 thanh niên, loại hai 79 thanh niên và loại ba là 97 thanh niên, chuyên môn kỹ thuật 39 thanh niên, 2 đảng viên.

Tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phụng Hiệp đã tặng giấy khen cho 80 tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.          

VĂN MINH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn