Huyện Phụng Hiệp: 61 công an chính quy được điều động về cơ sở
Công an huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn