Kiểm soát an toàn giao thông qua camera
Xuất phát từ tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) diễn biến phức tạp, nhất là để sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, Công an huyện Phụng Hiệp thành lập mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự, ATGT”, đã và đang mang lại hiệu quả.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn