PHỤNG HIỆP HỌP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ Quốc. Vừa qua, thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trạn tổ quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp thăm, chúc mừng Ban lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn