Phụng Hiệp 2200 hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp vừa hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 đạt 7/10 chỉ tiêu

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết tháng 6/2020, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 532 tỷ đồng, tăng hơn 27 tỷ đồng so với đầu năm. Qua đó, đã giải ngân các chương trình tín dụng, doanh số cho vay trong 6 tháng đạt hơn 527 tỷ đồng, chiếm 99,24%, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh sinh môi trường, hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn, nhà ở xã hội theo nghị định 100 và 2.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sánh được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi trên 37 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 463 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số tiền gửi của tổ viên hơn 22 tỷ đồng.

Dịp này, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang trao Quyết Định về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lý Ngọc Hân, Phó giám đốc phụ trách phòng giao dịch NHCSXH huyện Phụng Hiệp giữ chức giám đốc phòng giao dịch NHCSXH huyện Phụng Hiệp kể từ ngày 1/7/2020.

          Tin, ảnh: Văn Minh -Đài truyền thanh huyện Phụng Hiệp

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn