PHỤNG HIỆP: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2020
Vừa qua Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang đã có buổi làm việc với huyện Phụng Hiệp về việc thúc đẩy phát triển nông thôn trên địa bàn huyện, năm 2020. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp – Lê Như Lê, phòng nông nghiệp và 15 xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất thông qua kế hoạch phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn toàn huyện, theo 03 nhóm lĩnh vực chính, bao gồm: lĩnh vực kinh tế hợp tác, huyện sẽ phấn đấu thành lập thêm 01 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp đến cuối năm là 40 hợp tác xã, trong số này có 34 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, đề xuất tăng cường thêm cán bộ trẻ có chuyên môn hỗ trợ công tác quản lý tại các hợp tác xã. Ngoài ra, tăng cường mở rộng thị trường, kêu gọi nhà đầu tư và liên kết bao tiêu, tiêu thụ nông sản tại địa phương; Trên lĩnh vực phát triển nông thôn, tới nay huyện đã hoàn thành công tác khảo sát và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi tỉnh để hỗ trợ 11 trường hợp ra khỏi vùng thiên tai, sạt lỡ. Đối với công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện được giao kinh phí gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các xã Hóa An, Phụng Hiệp, Tân Long và Hiệp Hưng; Trên lĩnh vực ngành nghề nông thôn, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thu hoạch lúa trong dân với 49 máy cắt, ngoài ra huyện cũng đang tiếp tục rà soát các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện đào tạo nghề  nông nghiệp cho lao động nông thôn./.

T/h: Lê Đĩnh – Đài truyền thanh huyện Phụng Hiệp

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn