Huyện Phụng Hiệp : Xây dựng 5 mô hình sản xuất đột phá
Ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp đang triển khai thực hiện 5 mô hình đột phát sản xuất quy mô lớn

Gồm: trồng chanh không hạt theo hướng an toàn trên diện tích 265ha, dự kiến sẽ tăng lên 500ha trong thời gian tới; sản xuất dưa lưới trong nhà kín, với diện tích 14.000m2 tại xã Bình Thành; trồng rau an toàn trong nhà lưới theo hướng an toàn, kết hợp với hệ thống tưới thông minh trên diện tích 1.500m2 ở các xã Phụng Hiệp, Phương Phú và thị trấn Kinh Cùng; sản xuất lúa an toàn tiến đến hữu cơ theo hướng xây dựng cánh đồng lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm, diện tích 400ha; nuôi lươn trên bể bạt sử dụng thức ăn công nghiệp, với 30 hộ tham gia. Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, cho biết các sản phẩm của những mô hình sản xuất đột phá được ngành nông nghiệp thực hiện đều được doanh nghiệp bao tiêu nên an tâm về đầu ra. Đây cũng được xem là mô hình sản xuất mẫu để người dân tham quan học tập và nhân rộng.

Tính đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 889 mô hình làm ăn có hiệu quả, cho thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, có 85 mô hình ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và cải thiện thu nhập cho người sản xuất./.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn