Huyện Phụng Hiệp: Tuyên dương 250 nông dân sản xuất giỏi
Ngày 13-1, UBND huyện Phụng Hiệp đã họp mặt, tuyên dương 250 nông dân sản xuất giỏi; tổng kết mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao năm 2019, định hướng phát triển nhân rộng mô hình sản xuất năm 2020.

         Năm 2019, huyện Phụng Hiệp đã xây dựng được 889 mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, có mức thu nhập bình quân từ 100-200 triệu đồng, như: khóm MD2, sầu riêng, nhãn Ido, dưa lưới, cá thát lát, lươn, cá chạch lấu… Huyện còn xây dựng được 6 mô hình chuyển đổi theo địa chỉ liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân hạn chế rủi ro khi đến vụ thu hoạch, với tổng kinh phí thực hiện trên 3,7 tỉ đồng. Đối với xây dựng sản phẩm đặc trưng của huyện theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong năm đã đăng ký về trên được 4 sản phẩm, gồm: trà mãng cầu, thát lát Kỳ Như, cá thát lát Tân Phát và dưa lưới. Các địa phương đang phấn đấu để hoàn thiện sản phẩm của mình trong thời gian tới.

          Dịp này, UBND huyện Phụng Hiệp đã khen tặng 45 nông dân có mô hình sản xuất tiêu biểu năm 2019.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn