Huyện Phụng Hiệp: Ra mắt tổ vận động thân nhân Việt kiều hỗ trợ xây dựng mái ấm nghĩa tình nông dân
Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp vừa ra mắt “Tổ vận động thân nhân Việt kiều hỗ trợ xây dựng mái ấm nghĩa tình nông dân”, với 12 thành viên.

Mục đích của mô hình nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, nghĩa tình của hội nông dân đối với hội viên hội nông dân nghèo, những cảnh đời bất hạnh trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để những người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Thông qua mô hình còn tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”…

Tại buổi lễ ra mắt, tổ vận động đã trao tặng 2 mái ấm nghĩa tình nông dân cho hội viên nông dân nghèo xã Hiệp Hưng. Trong năm 2021 tổ phấn đấu sẽ vận động trên 10 mái ấm nghĩa tình nông dân.

Tin, ảnh: BÁ KHÔI

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn