Huyện Phụng Hiệp: Phấn đấu xây dựng thêm 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP
Tính đến nay, huyện Phụng Hiệp đã xây dựng được 15 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Mục tiêu của huyện trong năm 2021 là có thêm 4 sản phẩm được công nhận.

Theo đó, 4 sản phẩm được huyện Phụng Hiệp đăng ký xây dựng OCOP cấp tỉnh năm 2021, gồm: chanh không hạt, dưa lưới, khóm MD2 và lúa chất lượng cao. Để các sản phẩm đạt chuẩn OCOP theo kế hoạch đề ra, huyện sẽ hỗ trợ cho các chủ thể về quy trình sản xuất, cách thức xây dựng nhãn hiệu và bao bì sản phẩm. Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, cho biết ngoài 4 sản phẩm đăng ký xây dựng OCOP cấp tỉnh, năm 2021 huyện sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tập trung hỗ trợ cho Hợp tác xã Kỳ Như về công nghệ, quy trình sản xuất và nhà xưởng để tham gia xây dựng OCOP 5 sao cấp quốc gia (ảnh).

Tin, ảnh: QUỐC THỊNH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn