Huyện Phụng Hiệp: Phát triển nền nông nghiệp bền vững gắn với du lịch
Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Phụng Hiệp tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch”, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp; xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục là khâu đột phá.

Theo đó, huyện xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh tế trang trại phát triển và nâng cao hiệu quả, khắc phục tình trạng tự phát, hiệu quả thấp. Đồng thời, có biện pháp để phát triển kinh tế hộ, tập trung chỉ đạo phát triển hợp tác xã, nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, ưu tiên xây dựng chỉ dẫn địa lý về sản phẩm nông nghiệp làm cầu nối cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Dự kiến trong thời gian tới, huyện sẽ đăng ký thêm 4 sản phẩm đặc trưng vùng, như: sầu riêng (xã Tân Bình), khóm MD2 (xã Phương Bình), bưởi da xanh (xã Phụng Hiệp), dưa lưới (xã Bình Thành). 

Tin, ảnh: THANH TRÚC- Đài Truyền thanh

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn