Đầu tư hơn 10 tỉ đồng làm công trình thủy lợi
Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ngập trong mùa nước nổi cũng như hạn chế tình trạng xâ

Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ngập trong mùa nước nổi cũng như hạn chế tình trạng xâm nhập mặn trong mùa khô, năm 2019, huyện đã đầu tư hơn 9 tỉ đồng để nạo vét 3 tuyến kênh nội đồng có chiều dài 4km. Bên cạnh đó, còn khảo sát xây dựng xong 3 trạm bơm, 3 cống hở, cống tròn 2 cái, cùng một số công trình thủy lợi khác, tập trung phần lớn tại các xã Phương Phú, Long Thạnh, Phụng Hiệp. Ngoài ra, huyện còn duy tu, sửa chữa 36 cống có thời gian sử dụng từ năm 2015 trở về trước, kinh phí thực hiện gần 1 tỉ đồng. 

 Tin, ảnh: BÁ ĐĨNH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn