PHỤNG HIỆP: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2020
Vừa qua Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang đã có buổi làm việc với huyện Phụng Hiệp về việc thúc đẩy phát triển nông thôn trên địa bàn huyện, năm 2020. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp – Lê Như Lê, phòng nông nghiệp và 15 xã, thị trấn.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn