Phát huy thế mạnh kinh tế vườn
Trong những năm qua, nông dân thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, luôn tìm tòi và phát triển các mô hình vườn cây ăn trái phù hợp với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng nơi đây. Nhờ vậy, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con và lĩnh vực nông nghiệp của địa phương ngày càng khởi sắc.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn