Phụng Hiệp hơn 3000ha đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi triều cường.
Để kịp thời nắm tình hình cũng như triển khai những giải pháp hỗ trợ người dân sản xuất bị ảnh hưởng bởi triều cường. Sáng ngày 19/10, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp đã có buổi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn