PHỤNG HIỆP: SƠ KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ
Ủy ban bầu cử huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết bước hai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, và triển khai một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Qua công tác hiệp thương lần thứ 3, huyện Phụng Hiệp đã lựa chọn và lập danh sách 57 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện và 682 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Qua đó giới thiệu 109 người về nơi cư trú để lấy ý kiến của cử tri, trong đó 01 người ứng cử đại biểu quốc hội, 6 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 68 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành công tác niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Qua tổng hợp, toàn huyện có 153.621 cử tri. Trong đó, có 137.744 cử tri có mặt thường xuyên ở địa phương và 15.877 cử tri có khả năng sẽ không về địa phương. Trên cơ sở đó, huyện đã thành lập được 261 Tổ bầu cử tại 15 xã, thị trấn. Trong đó, có 165 Tổ bầu cử phải mượn nhà dân; 57 Tổ bầu cử được tổ chức tại nhà văn hóa ấp; 34 Tổ bầu cử tại các điểm Trường; 02 Tổ bầu cử tại đình, miếu; 01 Tổ bầu cử tổ chức tại Trạm bảo vệ rừng; 01 Tổ bầu cử đặt tại Công an huyện và 01 Tổ bầu cử tại Trạm y tết. Qua công tác kiểm tra, hầu hết các Tổ bầu cử đều đáp ứng được yêu cầu đề ra, đó là nơi trung tâm, rộng rãi và đảm bảo an ninh trật tự; công tác tuyên truyền bầu cử đảm bảo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Thời gian tới, các địa phương cần công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử chậm nhất vào ngày 28/4, đồng thời niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử; tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri theo quy định; tiến hành việc xác minh và trả lời về các vụ việc cử tri nêu lên đối với người ứng cử, tăng cường công tác trực giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lên phương án đảm bảo an ninh trật tự nơi bầu cử./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn