PHỤNG HIỆP KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG, DÂN VẬN VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY
Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm ngành tổ chức xây dựng Đảng, dân vận và văn phòng cấp ủy năm 2020 Ông Nguyễn Văn Bảy – Bí thư Huyện ủy huyện Phụng Hiệp đến dự.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong 90 năm qua, đặc biệt là 45 năm kể từ khi giải phóng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng huyện Phụng Hiệp không ngừng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức qua các thời kỳ không ngừng phát triển và hoàn thiện, luôn giữ vững nguyên tắc, nắm vững quan điểm, chính trị của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, khách quan, trung thực, kịp thời tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy về tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Phụng Hiệp, Ban Dân vận Huyện ủy và hệ thống dân vận các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ mới. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác của Văn phòng cấp ủy ngày càng được nâng cao chất lượng, làm tốt vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, đảm bảo hậu cần, điều kiện, phương tiện làm việc, phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp cấp ủy điều hành việc kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng…

Tại buổi họp mặt, 6 cán bộ được tặng kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương vì đã có nhiều đóng góp trong công tác Dân vận./.

T/h Văn Minh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn