Huyện Phụng Hiệp: Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND và UBND huyện
Huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND, UBND và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, từ tổ chức kỳ họp gắn với ban hành nghị quyết đến hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. HĐND huyện đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của cử tri và Nhân dân. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã ban hành 100 nghị quyết. Các báo cáo thẩm tra có tính phân tích, phản biện cao, đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, làm cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, quyết nghị. HĐND huyện đã xem xét, xử lý, quyết định nhiều vấn đề quan trọng được các ngành, các cấp và cử tri quan tâm. Các nghị quyết được HĐND thông qua phù hợp với tình hình thực tế của huyện, có tính khả thi cao, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Một số nghị quyết chuyên đề đã thật sự phát huy tính đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững về lâu dài cũng như trong từng giai đoạn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện nhà. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Việc trả lời chất vấn được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, đi thẳng vào nội dung vấn đề, có dẫn chứng cụ thể và nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xác định thời gian, lộ trình, giải pháp thực hiện, từ đó nhận được sự đồng tình cao...

Dịp này, có 35 tập thể, 78 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có nhiều đóng góp cho hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

VĂN MINH - Đài truyền thanh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn