Huyện Phụng Hiệp: Tập huấn quy trình thu thập thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Công an huyện Phụng Hiệp tổ chức tập huấn quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho gần 200 công an huyện và 15 xã, thị trấn.

Lớp tập huấn được chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 11 đến ngày 12-5 và đợt 2 từ ngày 13 đến ngày 14-5. Tại đây, các học viên sẽ được tiếp thu những thông tin tổng quan về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình thu thập thông tin cần đảm bảo tính chính xác, khách quan và thường xuyên được cập nhật theo đúng quy định của pháp luật. Mục đích của đợt tập huấn lần này nhằm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ từ công an huyện đến cơ sở trong công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

T/h LÊ ĐĨNH - Đài Truyền thanh 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn