Huyện Phụng Hiệp: Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, nhằm đánh giá lại công tác điều hành hoạt động của Thường trực HĐND 4 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng hoạt động tháng 5 và 6-2020.

Trong quý I/2020, hoạt động của HĐND từ huyện đến cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 12, khóa XI. Đồng thời, tổ chức tốt 2 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với HĐND 3 cấp, 13 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với HĐND cấp huyện và cấp xã. HĐND huyện còn phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị, kết hợp với tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020 trong hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Đối với Thường trực HĐND xã, thị trấn đã tổ chức đầy đủ các phiên họp lệ hàng tháng và trực tiếp công dân tại cơ quan theo đúng quy định. Một số đơn vị đã triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2020.

 Phát biểu tại buổi hội nghị, ông Nguyễn Hồng Đức, Chủ tịch HĐND Phụng Hiệp, đánh giá cao những công việc làm được của Thường trực HĐND huyện cũng như các xã, thị trấn thời gian qua. Thời gian tới, ông đề nghị Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn tổ chức tốt kỳ họp HĐND giữa năm. Bên cạnh đó, duy trì công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; tổ chức phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri và tổ chức việc tiếp xúc cử tri.

DUY KHÁNH - VĂN MINH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn