Huyện Phụng Hiệp: Đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử
Huyện Phụng Hiệp vừa có cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp Nguyễn Hồng Đức yêu cầu các tiểu ban giúp việc trong công tác bầu cử khẩn trương thực hiện từng công việc được phân công; đẩy nhanh tiến độ rà soát điều tra danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri đúng theo quy định. Ủy ban bầu cử cần ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Đồng thời, lưu ý các địa phương cần chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19, như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang tại các đơn vị bầu cử.

Qua công tác hiệp thương lần thứ nhất, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 là 70 người. Trong đó, số đại biểu được bầu là 35 người. Tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 44,29%, trẻ chiếm 38,6%, đại biểu tái cử chiếm 34,29%, số lượng đại biểu còn lại là cơ cấu khác. Đối với cấp xã, được giới thiệu 836 đại biểu, đại biểu được bầu 415 người. Trong đó, ưu tiên cho đại biểu trẻ chiếm trên 45%, đại biểu nữ chiếm gần 37%, tái cử trên 34%...

T/h LÊ ĐĨNH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn