ĐẢNG BỘ HUYỆN PHỤNG HIỆP CẦN CÓ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TỔNG THỂ ĐỂ “BỨC PHÁ” KINH TẾ XÃ HỘI TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025
Đó là ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy Phụng Hiệp qua các thời kỳ, tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào 28/5/2020.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn