LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP (TỪ NGÀY 22/02 ĐẾN 27/02/2021) điều chỉnh lần 8

THỨ HAI (22/02):

- 6 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại Ban CHQS huyện.

- 8 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp thường trực UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 3 UBND huyện.

- 13 giờ 30’  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (Theo lịch HU).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm trường trên địa bàn. Mời lãnh đạo: Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Y tế cùng đi. Điểm tập trung tại UBND huyện.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự họp với UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai thực các dự án nhà ở và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Đ/c Liêm VP. 

 THỨ BA (23/02): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự Hội nghị tập huấn triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Mời các đồng chí Phó Ban chỉ đạo huyện (Chi cục thống kê, Phòng Nội vụ) cùng dự. Điểm tại Hội trường cục thống kê tỉnh. Tập trung tại UBND huyện lúc 6 giờ.

- 7 giờ 30 Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở TNMT.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự khai mạc tập huấn cán bộ Chỉ huy trưởng TVCQ. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hiệp đồng giao chỉ tiêu gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên và gọi đào tạo, huấn luyện sĩ quan dự bị năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban CHQS huyện.

- 13 giờ 00 Các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

THỨ  TƯ  (24/02):   

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Cùng với Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình xâm nhập mặn. Mời lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, UBND xã Phương Bình. Điểm tại Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng. Đ/c Liêm VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Tiếp và làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới xã Tân Long. Mời lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Công an huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện; cấp xã: Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Long và Trưởng ban phát triển các ấp. Điểm tập trung tại UBND xã Tân Long. Đ/c Liêm VP.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc về công tác tổ chức với Ông Dương Hoàng Khải, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện. Đến 8 giờ 30' làm việc với ông Nguyễn Việt Cường, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện. Đến 9 giờ 00' làm việc với ông Đỗ Văn Thum, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ huyện cùng dự và mời thành phần dự theo thời gian trên. Điểm tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch Trần Không Dận.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của tỉnh. Mời Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh. Đ/c Bé hai VP.

- 13 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc về công tác tổ chức với ông Bùi Văn Phục, Trưởng Đài Truyền thanh huyện. Đến 14 giờ 30' làm việc với bà Lê Thị Thu Tâm, Phó GĐ Trung tâm VHTT-TT huyện. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ huyện cùng dự và mời thành phần dự theo thời gian trên. Điểm tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch Trần Không Dận.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện và đối thoại với các hộ dân. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện; Cấp xã: Thường trực UBND xã Tân Bình, Kinh Cùng. (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung và mời hộ dân). Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Bé Hai VP

THỨ NĂM  (25/02): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự họp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nắm tình hình thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ đến ngày tổ chức Lễ giao nhận quân. Mời Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Thành viên Ban Tổ chức Hội trại tòng quân huyện năm 2021; Lãnh đạo Phòng Y tế, Giám đốc Điện lực huyện, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cấp Thoát nước-Công trình đô thị huyện; Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, thị trấn. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp thông qua các hồ sơ cưỡng chế và kiểm đếm bắt buộc. Mời Thành viên Tổ cưỡng chế theo Quyết định số 822/QĐ-UBND và Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND huyện; Công an huyện cùng dự (Giao Phòng TNMT chuẩn bị nội dung). Sau đó, nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình đường dây 500kV. Mời lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Thanh tra, Phòng TNMT, Phòng Kinh tế va Hạ tầng; UBND thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.(Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung).Đ/c Liêm VP.

- 8 giờ 00 Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mời đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các phòng, ban chuyên môn UBND huyện; cấp xã: Bí thư đảng ủy, đại diện thường trực UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, công chức Văn phòng – thống kê xã, thị trấn. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- 13 giờ 30' Chủ tịch: Cùng với Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra công tác tuyển quân tại các xã, thị trấn. Mời Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cùng đi.

- 13 giờ 30 Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc với Phòng Nội vụ và các Hội về công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ của các Hội. Mời lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Người mù, Hội khuyến học huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện.(Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời).

- 13 giờ 00’  Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan:

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp thẩm định giá đất đối với các công trình thuộc trụ sở khu hành chính xã Thạnh Hòa. Mời lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng TNMT, Ban QLDA-ĐTXD huyện; UBND xã Thạnh Hòa cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.(Giao Phòng TNMT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan).Đ/c Thống VP.

THỨ SÁU  (26/02): 

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2020 và triển khai công tác giải ngân năm 2021. Mời Đ/c Bí thư Huyện ủy. Lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án- ĐTXD, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc nhà nước Phụng Hiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Thống VP.

- 8 giờ 00’Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh dự án Khu Dân cư-Thương mại Ngọc Thường tại thị trấn Cây Dương. Mời Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng TNMT cùng dự. Đến 9 giờ dự hướng dẫn khảo sát DDCI Hậu Giang 2020. Mời Chuyên viên phụ trách CCHC Văn phòng cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở KHĐT. Đ/c Thống, Đệ VP.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp Ban Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. (Giao BCH Quân sự huyện chuẩn bị nội dung và Mời thành phần tham dự). Điểm tại Phòng họp BCH Quân sự huyện. Đ/c Bé Hai VP.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện xét khen thưởng kinh tế - xã hội năm 2020. Mời Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện cùng dự (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc với Công ty Hồng Phát về việc di dời chợ tạm Kinh Cùng. Mời Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng TCKH, Phòng TNMT, Thanh tra; UBND thị trấn Kinh Cùng, Đại diện Công ty Hồng Phát. (Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự Hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự gặp gỡ lãnh đạo, viên chức Trung tâm Y tế huyện nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Mời Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng LĐTBXH, Phòng GD&ĐT, Bảo hiểm xã hội huyện cùng dự. ĐIểm tại Trung tâm Y tế huyện (Cơ sở 2)

 THỨ BẢY  (27/02):

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự khánh thành Cầu Kênh Gọ (Hòa Mỹ). Giao Chữ Thập đỏ huyện mời thành phần tham dự. Điểm tại Cầu Kênh Gọ. Sau đó, đi khảo sát một số Cầu để vận động xã hội hóa.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc với UBND xã Phụng Hiệp về lắp đặt máy lọc nước. Giao UBND xã Phụng Hiệp chuẩn bị điểm lắp đặt.

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn