LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN TỪ NGÀY 25/5/2020 ĐẾN 29/5/2020 (Điều chỉnh lần 7)

THỨ HAI (25/5):

- 9 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch:  Dự lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường (mới) Huyện ủy.(Theo lịch Huyện ủy)

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ (Ủy quyền Phòng Kinh tế và Hạ tầng): Dự cùng đoàn làm việc Sở Công Thương về việc tiêu thụ hàng hóa, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, cũng như nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm tại Công ty TNHH Hải sản Việt Hải; Hợp tác xã Kỳ Như; Công ty TNHH nuôi trồng và chế biến thực phẩm sạch Tân Phát.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Làm việc Văn phòng Huyện ủy về công tác hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy)

- 13 giờ 30’ Các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (26/5): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 3 Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

- 6 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Khám sức khỏe định kỳ.  Điểm tại khoa chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố Vị Thanh lần thứ IV - năm 2020. Mời Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố  Vị Thanh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê (Ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng): Tiếp Hiệp hội lương thực TP Hồ Chí Minh đi khảo sát khu vực xây dựng cụm Công nghiệp tập trung tại ấp Tân Phú, xã Tân Phước Hưng.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự họp trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Mời Thành viên BCĐ Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện (Theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện); Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Liêm (VP).

- 8 giờ 00 Phó Chủ tịch Lê Như Lê (Ủy quyền Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện): Dự Tiếp đoàn làm việc của Viện quy hoạch Thủy lợi Miền Nam-Bộ Nông nghiệp về thu thập tài liệu, tham vấn ý kiến địa phương về lập quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé giai đoạn 1. Mời Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh về kết quả triển khai Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hậu Giang 2019 và kế hoạch 2020. Mời Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Liêm (VP).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị trực tuyến “Tổng kết lĩnh vực giảm nghèo gắn với tổng kết thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND của UBND tỉnh về việc giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Ban Kinh tế - Xã hội (HĐND) huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài Chính – Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT,  Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc; Bảo hiểm xã hội huyện; Chi cục Thống kê; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Lương (VP).

THỨ  TƯ  (27/5):   

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2020 Mời Thường trực Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng Đoàn khám (Trung tâm Y tế huyện), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tư pháp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. (Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung và tài liệu). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Bé Hai (VP).

- 7 giờ 30 Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Tiếp và làm việc với đoàn Thanh tra PCCC của Công an tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo: Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện gồm: Trung tâm VHTT-TT, Đài truyền thanh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, Ban QLDA-ĐTXD huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Công tác PCCC của Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Tâm (VP).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy qua các nhiệm kỳ đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp (mới) Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp Ban cưỡng chế thu hồi đất. Mời thành viên Ban cưỡng chế theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 và Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện) và lãnh đạo Công an huyện. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

THỨ NĂM  (28/5): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Lễ khởi công cầu Nàng Mau 2, giáp ranh Phụng Hiệp - Vị Thủy. Điểm tại cầu Nàng Mau 2.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Dự Lễ Khai trương chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBND thị trấn Búng Tàu sang Bưu điện thị trấn Búng Tàu. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; Đại diện lãnh đạo: Công an, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Đài Truyền thanh huyện; Thường trực Đảng ủy,  UBND, Các công chức thuộc UBND thị trấn Búng Tàu; Trưởng ấp các ấp  thị trấn Búng Tàu và Người dân (Giao UBND thị trấn Búng Tàu mời Trưởng ấp; người dân: 5 người/ấp).Điểm tại Bưu điện thị trấn Búng Tàu (trong khuôn viên trụ sở UBND thị trấn Búng Tàu).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số năm 2019 và triển khai Chiến dịch năm 2020 của tỉnh. Mời lãnh đạo: Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận (Ủy quyền Phòng Tư pháp): Dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Mời Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin; Công an; Phòng Nội vụ và Hội Luật gia cấp huyện. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh; số 02, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của tỉnh đối với xã Phụng Hiệp, Mời Ủy ban MTTQ VN huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe. Đại biểu tham dự tập trung lúc 6 giờ 00' tại trụ sở UBND huyện để cùng đi xe chung.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê (Ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường): Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về xác định ranh đất Kho Quân khí tại ấp Hòa Quới A, xã Hòa An. Mời UBND xã Hòa An và Trưởng ấp Hòa Quới A. Điểm tại Kho Quân khí-Bộ CHQS tỉnh, ấp Hòa Quới A, xã Hòa An

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Tiếp đoàn Giám sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp (mới) Huyện ủy. Theo lịch Huyện ủy.

- 14 giờ 30’ Chủ tịch (Ủy quyền BCH Quân sự huyện): Đi dự lễ tuyên thệ ở Sở chỉ huy eBB10, fBB4 (xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đến hết ngày 29/5/2020. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự thông qua dự thảo Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh.  Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.Mời lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện, Phòng LĐTBXH huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện. 

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận (Ủy quyền BCH Quân sự huyện): Đi dự lễ tuyên thệ ở Sở Chỉ huy Trung đoàn BB1, Sư đoàn BB330 (thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đến hết ngày 29/5/2020. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe.

THỨ SÁU  (29/5): 

-9 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (Theo lịch Huyện ủy).

-8 giờ 00’  Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ (Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng): Dự với Sở Công Thương về trao đổi mở các điểm bán thịt heo bình ổn giá tại các chợ trên địa bàn tỉnh.Điểm tại phòng họp Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

- 5 giờ 00’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê (Ủy quyền BCH quân sự huyện):  Dự lễ tuyên thệ ở Sở Chỉ huy Lữ TT29, QK9 (phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Giao Ban CHQS huyện bố trí xe.(Cả ngày)

7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại công dân . Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận:Dự tiếp đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT Hậu Giang đối với trường tiểu học Hòa An 3, tiểu học Phương Bình 1 và trường tiểu học Búng Tàu. Điểm tại Trường Tiểu học Hòa An 3.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị công tác cải cách hành chính năm 2020. Mời Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Nội vụ và Công chức phụ trách cải cách hành chính. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

 - 13 giờ 30’  Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan.

13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc với Ban QLDA-ĐTXD công trình giao thông tỉnh về khó khăn vướng mắc đối với công trình giao thông trên địa bàn huyện. Đến 15 giờ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về hồ sở chuyển mục đích quyền sử dụng đất của Công dân.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp chuẩn bị kế hoạch tổ chức phát động trồng cây hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2020. Mời đại diện lãnh đạo: Hội LHPN huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, LĐLĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị tỉnh Hậu Giang- Chi nhánh huyện Phụng Hiệp; Thường trực UBND xã Tân Long và BGH Trường THPT Tân Long. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

CHỦ NHẬT (31/5): 

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê và Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự tổng kết lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương”tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn