LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN 16/10/2020 (Điều chỉnh lần 3)

THỨ HAI (12/10):

- 6 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ và Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 8 giờ 00’ dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.(Cả ngày)

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận:  Dự Hội nghị Triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay chân miệng đợt II năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

  - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự kỳ họp đột xuất HĐND xã Phụng Hiệp. Điểm UBND xã Phụng Hiệp.

- 14 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Mời Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQVN huyện và Thành viên thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Phụng Hiệp cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Lương VP. ĐÌNH HỌP

THỨ BA (13/10): 

- 7 giờ 00’  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Lê Như Lê:  Dự Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Cả ngày)

- 8 giờ 00’  Phó Chủ tịch Trần Không Dận:   Làm việc với các đơn vị về tiến độ xây dựng trường TH Thạnh Hoà 2. Mời lãnh đạo các đơn vị: Ban QLDA- ĐTXD, Phòng GD&ĐT, TN&MT, Thường trực UBND xã Thạnh Hòa và Hiệu trưởng trường TH Thạnh Hòa 2 cùng dự (Giao Phòng GD&ĐT mời Hiệu trưởng trường TH Thạnh Hòa 2), Điểm phòng họp số 3 UBND huyện.

- 13 giờ 00’  Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan

THỨ  TƯ  (14/10):   

- 7 giờ 00’  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Cả ngày)

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận:  Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và biểu dương chi hội nông dân xuất sắc. Điểm tại Hội trường Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện.

  THỨ NĂM  (15/10): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp tập thể thường trực UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 3 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị sơ kết hoạt động quý III và triển khải kế hoạch thực hiện quý IV/2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Mời Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Đài truyền thanh huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- 13 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

THỨ SÁU  (16/10): 

 - 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự khai mạc hội thao ba môn quân sự phối hợp cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020. Điểm tại Ban CHQS huyện.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện QĐ số 281 của Thủ tường Chính phủ về đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. (Giao Hội khuyến học mời thành phần tham dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch : Họp Thành viên UBND huyện mở rộng. Mời các ông (bà) là Thành viên UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm VHTT-TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Đài Truyền thanh huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục thuế huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Phụng Hiệp, mục Tài liệu họp).(thay thư mời). Đ/c Đệ VP.

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn