LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP (TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN 30/10/2020)

THỨ HAI (26/10):

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự kỳ họp thứ mười ba HĐND xã Bình Thành (bất thường). Điểm tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Bình Thành.

- 7 giờ 30’Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Kiểm tra công tác ra quân Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay- Chân -Miệng đợt II năm 2020. Điểm tại xã Hòa Mỹ

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Cùng với Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình thiệt hại do ảnh hưởng mưa, lũ trên địa bàn xã Phương Phú. Mời lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Công an, Quân sự huyện cùng đi. Điểm tập trung tại UBND xã Phương Phú.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết, HĐND tỉnh (Theo lịch UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự họp giao ban khối Khoa giáo, Văn hóa văn nghệ 9 tháng đầu năm 2020. Điểm phòng họp Huyện ủy

THỨ BA (27/10): 

- 7 giờ 30’  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Họp Thường trực Huyện ủy. Đến 8 giờ 30’ họp Ban Thường vụ Huyện ủy Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự với Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với các Sở ngành chuẩn bị kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.(Theo lịch UBND tỉnh).

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Làm việc với lãnh đạo Ban QLDA-ĐTXD huyện nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc đối với các công trình xây dựng (Giao BQLDA chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện. Đ/c Thống VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự với Bí thư Huyện ủy làm việc bàn kế hoạch vận động tiền, hàng ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng mưu lũ và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy)

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

THỨ  TƯ  (28/10):   

- 7 giờ 30’  Chủ tịch: Làm việc với lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện (Giao Chi cục THADS huyện chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện.   Đ/c Bé Hai VP.

- 8 giờ 00’  Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Cùng với Bí thư Huyện ủy kiểm tra một số tuyến đường giao thông, Nhà văn hóa ấp, chợ Cầu Trắng (cũ). Sau đó, làm việc với BCH Đảng bộ xã Tân Long (nghe báo cáo công tác chuẩn bị xây dựng xã nông thôn mới năm 2021). Mời Thành viên BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện cùng dự. Điểm tại xã Tân Long (Theo lịch Huyện ủy). Đ/c Liêm VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

- 7 giờ 30’  Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự Hội thảo Giải pháp kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lựa chọn, mời đại diện lãnh đạo UBND 02 xã, thị trấn cùng dự).  Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30’  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ và Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp thông qua thiết kế dự án khu dân cư thị trấn Cây Dương và Trung tâm Chính trị huyện. Mời Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Thống VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận:  Làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị đặt tên đường trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực UBND thị trấn Cây Dương, Búng Tàu và Kinh cùng cùng dự. (giao Trưởng phòng VHTT  phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Lương VP.

  THỨ NĂM  (29/10): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự họp Hội đồng Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh).

- 8 giờ 00’  Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Dự  thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Mời Lãnh đạo Phòng Tài chính –Kế hoạch và chuyên viên phụ trách; Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực III và bộ phận phụ trách cùng dự. Điểm tại Phòng họp Sở Tài Chính.

- 7 giờ 30’  Phó Chủ tịch Trần Không Dận:  Đi kiểm tra tiến độ xây dựng các điểm trường. Mời lãnh đạo: Phòng GD&ĐT, Ban QLDA- ĐTXD cùng đi. (Giao Ban QLDA liên hệ mời các nhà thầu và lên lịch trình kiểm tra). Điểm tập trung tại UBND huyện (Cả ngày)

- 7 giờ 30’  Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự luyện tập Chỉ huy - Tham mưu năm 2020. Điểm tại Phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- 13 giờ 30’  Phó Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU  (30/10): 

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh. Mời Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Các đồng chí là Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước Phụng Hiệp, Chi cục Thuế Khu vực III, Chi cục Thống kê, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang Chi nhánh huyện Phụng Hiệp, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Phụng Hiệp, Điện lực Phụng Hiệp, Trung tâm Dân số- KHHGĐ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. (Tài liệu đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c  Đệ VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê:  Dự tòa tỉnh đối với trường hợp của ông Lê Quốc Sỹ. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp Tập thể thường trực UBND huyện. Đến 15 giờ 00’ Làm việc với Công ty CPĐT Bất động sản SVC đến nghiên cứu, khảo sát xây dựng dự án “Khu trồng cây ăn quả công nghệ cao SVC”. Mời Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND huyện. Đ/c Liêm VP.

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn