LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP TỪ NGÀY 01/6/2020 ĐẾN 05/6/2020 (Điều chỉnh lần 2)

THỨ HAI (01/6):

- 6 giờ 30Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự chào Quốc kỳ tháng 6/2020. Điểm tại trụ sở Huyện ủy.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ ,Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Kiểm tra công trình giao thông thủy lợi mùa khô cùng bí thư Huyện ủy. Mời phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm tại xã Phương Phú

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp bàn kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật kỷ niệm 15 điều chỉnh địa giới hành chính huyện. Mời lãnh đạo: Trung tâm VHTT-TT, Phòng VHTT, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện cùng dự. Điểm tại phòng làm việc PCT. (Giao Trung tâm VHTT-TT và PVHTT chuẩn bị nội dung)

THỨ BA (02/6): 

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Dự họp bàn giao nhiệm vụ của Bí thư Huyện ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê Họp thông qua kết quả xác minh nguồn gôc đất. Mời Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra và UBND xã Hòa Mỹ, Trưởng ấp Tân Long. (giao UBND xã Hòa Mỹ mời Trưởng ấp Tân Long). Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Họp mặt trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em 2020. Điểm hội trường Phòng GĐ&ĐT huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 05 năm 2020 của UBND tỉnh. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; Các đồng chí là Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các ban, ngành huyện: Quân sự, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước Phụng Hiệp, Chi cục Thuế Khu vực III, Chi cục Thống kê, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang Chi nhánh huyện Phụng Hiệp, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Phụng Hiệp, Điện lực Phụng Hiệp, Trung tâm Dân số- KHHGĐ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. (Tài liệu đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Phụng Hiệp, mục Tài liệu họp). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c  Đệ VP.

THỨ  TƯ  (03/6):   

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Hội trường (mới) Huyện ủy.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch (Ủy quyền Phòng Nội vụ và BCH quân sự huyện): Họp thống nhất bố trí số lượng Chỉ huy phó, Ban chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại trung tâm Sở chỉ huy, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ và Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

THỨ NĂM  (04/6): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy)

- 7 giờ , Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự họp lệ chi bộ ấp của xã Phụng Hiệp. Địa điểm do Đảng ủy xã Phụng Hiệp bố trí.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch: Họp BCH Đảng bộ Quân sự huyện. Điểm tại BCH Quân sự huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp bàn kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Phụng Hiệp lần thứ IV - năm 2020. Mời lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng TCKH huyện cùng dự. Điểm tại phòng làm việc PCT. (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

THỨ SÁU  (05/6): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự họp với Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ: Dự Hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê và Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Điểm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, cơ sở 2, Trường Đại học Cần Thơ - Khu Hòa An, xã Hòa An.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 10, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Vũ và Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

 

 Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn