Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện Phụng Hiệp từ ngày 22/02/2021- 26/02/2021

*THỨ TƯ 24/02/2021:

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ 30 phút dự và tiếp Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới xã Tân Long. Điểm tập trung tại UBND xã Tân Long.

+14 giờ họp Thường trực HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

+14 giờ họp Thường trực HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

*THỨ NĂM 25/02/2021.

Phó Chủ tịch:

+08 giờ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

+13 giờ làm việc tại cơ quan.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn