Lịch làm việc của Thường trực HĐND và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện Phụng Hiệp từ ngày 18/5- 22/5/2020

*THỨ HAI 18/5:

-Phó Chủ tịch:

+06 giờ dự Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - trụ sở Huyện ủy.

+07 giờ 30 phút làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự Kỳ họp bất thường HĐND xã Bình Thành. Điểm tại xã Bình Thành.

+15 giờ tiếp và làm việc với Đoàn của HĐND tỉnh đến làm việc với HĐND, UBND xã Phụng Hiệp về việc thực nội dung chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND cấp xã theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Điểm tại xã Phụng Hiệp.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế:

+06 giờ dự Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - trụ sở Huyện ủy.

+07 giờ 30 phút làm việc tại cơ quan.

+15 giờ tiếp và làm việc với Đoàn của HĐND tỉnh đến làm việc với HĐND, UBND xã Phụng Hiệp về việc thực nội dung chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND cấp xã theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Điểm tại xã Phụng Hiệp.

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

+06 giờ dự Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - trụ sở Huyện ủy.

+07 giờ 30 phút làm việc tại cơ quan.

*THỨ BA 19/5:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+07 giờ 30 phút họp Thường trực HĐND huyện. Điểm tại phòng họp Thường trực HĐND huyện.

+13 giờ 30 phút dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

*THỨ TƯ 20/5:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+07 giờ 30 phút khảo sát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tại xã Tân Bình.

+Chiều làm việc tại cơ quan.

*THỨ NĂM 21/5:

-Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút dự Kỳ họp HĐND xã Tân Phước Hưng. Điểm tại xã Tân Phước Hưng.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ SÁU 22/5:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn