Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện Phụng Hiệp từ ngày 27/7- 31/7/2020

*THỨ HAI 27/7:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+06 giờ viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy- huyện Phụng Hiệp.

+07 giờ 30 phút làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện khảo sát các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện.

*THỨ BA 28/7:

-Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban Ban pháp chế:

+07 giờ 30 phút cùng Thường trực HĐND huyện tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đến làm việc với huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

+Chiều làm việc tại cơ quan.

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

+07 giờ 30 phút cùng Thường trực HĐND huyện tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đến làm việc với huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

+13 giờ 30 phút tham gia cùng Đoàn của UBMTTQVN huyện giám sát việc thực hiện Quyết định số 793 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Hòa An.

*THỨ TƯ 29/7:

-Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Làm việc tại cơ quan.

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Tham gia cùng Đoàn của UBMTTQVN huyện giám sát việc thực hiện Quyết định số 793 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Long Thạnh (cả ngày).

*THỨ NĂM 30/7:

-Phó Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày). Điểm tại Ban Tiếp công dân UBND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ SÁU 31/7:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn