Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện Phụng Hiệp từ ngày 12/10/2020- 16/10/2020

*THỨ HAI 12/10:

-Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Làm việc tại cơ quan.

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

13 giờ 30 phút dự Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND xã Phụng Hiệp nhiệm kỳ 2016- 2021. Điểm tại xã Phụng Hiệp.

*THỨ BA 13/10:

-Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ TƯ 14/10:

-Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020) và biểu dương chi hội nông dân xuất sắc. Điểm tại Hội trưởng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ NĂM 15/10:

-Phó Chủ tịch: Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân UBND huyện (cả ngày).

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+07 giờ 30 phút họp phiên họp lệ Thường trực HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

+13 giờ 30 phút họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

*THỨ SÁU 16/10:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa:

-07 giờ 30 phút làm việc với Trung tâm Văn hóa thông tin- Thể thao huyện. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thông tin- Thể thao huyện.

-13 giờ 30 phút làm việc với Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại Đài Truyền thanh huyện.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn