Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện Phụng Hiệp từ ngày 08/3/2021- 12/3/2021

*THỨ HAI 08/3/2021:

-Phó Chủ tịch:

+06 giờ 30 phút hội ý Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện. Điểm tại UBND huyện.

+08 giờ họp Thường trực Huyện ủy- Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQVN huyện (theo lịch của Huyện ủy). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

+14 giờ Họp Chi bộ Văn phòng HĐND- UBND huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế:

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

+14 giờ Họp Chi bộ Văn phòng HĐND- UBND huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Đi học lớp Cao cấp Lý luận chính trị (đến hết tuần).

*THỨ BA 09/3/2021:

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ 30 phút dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021 của UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

+13 giờ làm việc tại cơ quan.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ TƯ 10/3/2021:

-Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút dự Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ NĂM 11/3/2021.

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy (theo lịch của Huyện ủy). Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ SÁU 12/3/2021:

-Phó Chủ tịch: Nghỉ phép.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn