Lịch làm việc của Thường trực HĐND và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện Phụng Hiệp từ ngày 03/8- 07/8/2020

*THỨ HAI 03/8:

-Phó Chủ tịch:

+08 giờ họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

+Chiều làm việc tại cơ quan.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Nghỉ phép (đến hết tuần).

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ BA 04/8:

-Phó Chủ tịch:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự cùng Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ TƯ 05/8:

-Phó Chủ tịch:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự khảo sát một số gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại xã Hòa An. Điểm tại xã Hòa An (theo lịch Huyện ủy).

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ NĂM 06/8:

-Phó Chủ tịch:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự kiểm tra và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cây Dương. Điểm tại Đảng ủy thị trấn Cây Dương (theo lịch Huyện ủy).

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ SÁU 07/8:

-Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện làm việc với Phòng Y tế giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược tư nhân.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn