Lịch làm việc của Thường trực HĐND và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện Phụng Hiệp từ ngày 01/6- 05/6/2020

*THỨ HAI 01/6:

-Phó Chủ tịch:

+06 giờ 30 phút chào cờ đầu tháng 6/2020.

+07 giờ 30 phút trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày). Điểm tại Ban Tiếp công dân UBND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+06 giờ 30 phút chào cờ đầu tháng 6/2020.

+07 giờ làm việc tại cơ quan.

*THỨ BA 02/6:

-Phó Chủ tịch:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 05 năm 2020 của UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ TƯ 03/6:

-Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Điểm tại Hội trường mới Huyện ủy.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

*THỨ NĂM 04/6:

-Phó Chủ tịch:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút dự cùng Ban pháp chế thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Mười Ba HĐND huyện.

-Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+07 giờ 30 phút dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Điểm tại Hội trường mới Huyện ủy.

+13 giờ 30 phút cùng Ban pháp chế thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Mười Ba HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

*THỨ SÁU 05/6:

-Phó Chủ tịch:

+07 giờ 30 phút dự họp chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp mới Huyện ủy.

+13 giờ 30 phút dự đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Điểm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, cơ sở 2, Trường Đại học Cần Thơ- Khu Hòa An, xã Hòa An.

-Phó Trưởng ban Ban pháp chế:

+Sáng làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30 phút cùng Ban kinh tế- xã hội thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Mười Ba HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

+09 giờ họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện.

+13 giờ 30 phút cùng Ban kinh tế- xã hội thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Mười Ba HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn