Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 30/4 - 07/5/2021 (Điều chỉnh lần 4)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 30/4 - 07/5/2021

-----

Thứ Sáu, ngày 30/4/2021

Trực lãnh đạo: Đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Trực Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Bảo Toàn, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Bảy, ngày 01/5/2021

Trực lãnh đạo: Đồng chí Lê An Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn Phòng Huyện ủy.

Thứ Ba, ngày 04/5/2021

- Thường trực Huyện ủy: 6 giờ 30, hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại Huyện ủy (thay thư mời).

8 giờ, họp Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện. Mời các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử và trưởng, phó các tiểu ban Bầu cử huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

- 13 giờ 30, Bí thư: Dự họp BCH Đảng bộ Quân sự huyện. Mời đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường BCH Quân sự huyện (thay thư mời).

- 14 giờ, Phó Bí thư Thường trực: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Thứ Tư, ngày 05/5/2021

7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an, Quân sự huyện; phó chủ tịch HĐND, UBND (phụ trách văn hóa - xã hội) các xã, thị trấn; phó hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an, Quân sự huyện; bí thư đảng ủy, phó chủ tịch HĐND, UBND (phụ trách văn hóa - xã hội) các xã, thị trấn; phó hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời). 

Thứ Năm, ngày 06/5/2021

- 6 giờ 45, Phó Bí thư Thường trực: Dự Lễ ra quân tuyên truyền cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Trụ sở Ủy ban MTTQVN huyện.

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an, Quân sự huyện; phó chủ tịch HĐND, UBND (phụ trách văn hóa - xã hội) các xã, thị trấn; phó hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

- 14 giờ, Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: Họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy.

Thứ Sáu, ngày 07/5/2021

           - Bí thư: 7 giờ 30, cùng với đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử và Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại xã Bình Thành.

         9 giờ, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã Hòa Mỹ và xã Phụng Hiệp. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo địa bàn và  đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Nội vụ huyện cùng đi (thay thư mời).

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ, dự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A.

      13 giờ 30, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, thị trấn. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Nội vụ huyện, Tiểu ban Tuyên truyền cùng đi. Điểm tập trung tại UBND xã Tân Bình (thay thư mời).

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn