Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 25/5/2020 - 29/5/2020 Điều chỉnh lần 1

Số 296 - CTr/HU

Điều chỉnh lần 1

 

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 25/5/2020 - 29/5/2020

-----

Thứ Hai, ngày 25/5/2020

Bí thư và Ủy viên Thường trực: 9 giờ, dự họp công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường (mới) Huyện ủy (thay thư mời).

13 giờ 30, làm việc với Văn phòng Huyện ủy về công tác hậu cần phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Ba, ngày 26/5/2020

- 7 giờ 30, Bí thư và Ủy viên Thường trực: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (thay thư mời).

- 13 giờ 30, Bí thư: Dự Hội nghị trực tuyến “Tổng kết lĩnh vực giảm nghèo gắn với tổng kết thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Ủy viên Thường trực: Dự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Cựu Chiến binh 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường MTTQ và đoàn thể.

Thứ Tư, ngày 27/5/2020

- 7 giờ 30, Bí thư: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Ủy viên Thường trực: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Bí thư và Ủy viên Thường trực: Dự Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy qua các nhiệm kỳ đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Tổ biên tập Văn kiện cùng dự. Điểm tại phòng họp (mới) Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Năm, ngày 28/5/2020

- 7 giờ 30, Bí thư: Tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khởi công cầu Nàng Mau 2, giáp ranh Phụng Hiệp - Vị Thủy. Điểm tại cầu Nàng Mau 2.

Ủy viên Thường trực: Họp cơ quan trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Văn Sanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy.

- 14 giờ, Bí thư và Ủy viên Thường trực: Tiếp Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp (mới) Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Sáu, ngày 29/5/2020

Bí thư và Ủy viên Thường trực: 9 giờ 30, dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (thay thư mời).

13 giờ 30, làm việc tại cơ quan.

 

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn