Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 22 - 26/02/2021 (Điều chỉnh lần 4)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 22 - 26/02/2021

-----

 

Thứ Hai, ngày 22/02/2021

- Thường trực Huyện ủy: 6 giờ 30, hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại Ban CHQS huyện (thay thư mời).

- Bí thư: 8 giờ, kiểm tra công tác tuyển quân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo xã cùng đi. Điểm tại xã Hòa An.

- Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hướng dẫn thực hiện, các cuộc họp giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQVN huyện (đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần tham dự).

- Thường trực Huyện ủy: 13 giờ 30, họp Thường trực Huyện ủy. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Ba, ngày 23/02/2021

- Thường trực Huyện ủy: 7 giờ 30, dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (thay thư mời).

- Bí thư: 13 giờ 30, làm việc tại cơ quan.

- Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, dự Hiệp đồng giao chỉ tiêu gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên và gọi đào tạo, huấn luyện sĩ quan dự bị năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban CHQS huyện.

Thứ Tư, ngày 24/02/2021

- Bí thư: 7 giờ, cùng với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn huyện. Điểm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời đại diện Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Nội vụ huyện cùng đi. Điểm tại UBND thị trấn Kinh Cùng (thay thư mời).

14 giờ, họp Thường trực HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

Thứ Năm, ngày 25/02/2021

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự họp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nắm tình hình thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ đến ngày tổ chức Lễ giao nhận quân. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

- Bí thư: 13 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị quyết liên lịch về phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường 1 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

- Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, kiểm tra công tác tuyển quân tại các xã, thị trấn. Mời Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cùng đi.

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021

- Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2020 và triển khai công tác giải ngân năm 2021. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, ra mắt mô hình hỗ trợ sinh kế giúp đảng viên nghèo. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

14 giờ, làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn về công tác chuẩn bị Tháng Thanh niên. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (thay thư mời).

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn