Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 03/8/2020 - 07/8/2020 (Điều chỉnh lần 5)

Số 02 - CTr/HU

Điều chỉnh lần 5

 

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 03/8/2020 - 07/8/2020

-----

 

Thứ Hai, ngày 03/8/2020

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

13 giờ 30, dự họp Thường trực HU - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện định hướng việc chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phụng Hiệp. Mời Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy; thủ trưởng: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT - TT, Đài Truyền thanh, Văn phòng HĐND-UBND và đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Huyện ủy (thay thư mời) ĐÌNH HỌP.

Thứ Ba, ngày 04/8/2020

8 giờ, Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: Kiểm tra một số điểm trường ở xã Tân Phước Hưng, thị trấn Búng Tàu và điểm chuẩn bị xây dựng cụm công nghiệp Tân Phước Hưng. Mời đại diện Thường trực HĐND - UBND; thủ trưởng: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ban QLDA - ĐTXD; Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Búng Tàu và xã Tân Phước Hưng cùng đi. Điểm tập trung tại trụ sở Huyện ủy (thay thư mời) (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 05/8/2020

- Bí thư: 7 giờ 30, làm việc với Công ty cổ phần Cadico Hậu Giang. Mời đại diện Thường trực UBND, thủ trưởng: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Huyện ủy (thay thư mời).

13 giờ 30, khảo sát một số gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại xã Hòa An. Mời đại diện Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện và Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cùng đi. Điểm tại xã Hòa An (thay thư mời).

- Phó Bí thư Thường trực: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 06/8/2020

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy nghe báo cáo việc xây dựng Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 1 Huyện ủy.

9 giờ, dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tháng 8/2020. Điểm tại phòng họp số 1 Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Bí thư: Kiểm tra và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cây Dương. Mời đại diện Thường trực HĐND - UBND; Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Công an huyện; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện cùng dự. Điểm tại Đảng ủy thị trấn Cây Dương (thay thư mời).

Phó Bí thư Thường trực: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 07/8/2020

- 7 giờ 30, Bí thư: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Mời đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (thay thư mời) (cả ngày).

- Phó Bí thư Thường trực: Làm việc tại cơ quan.

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn