Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 01/6/2020 - 05/6/2020 Điều chỉnh lần 2

Số 297 - CTr/HU

Điều chỉnh lần 2

 

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 01/6/2020 - 05/6/2020

-----

Thứ Hai, ngày 01/6/2020

- Bí thư và Ủy viên Thường trực: 6 giờ 30, dự chào Quốc kỳ tháng 6/2020. Điểm tại trụ sở Huyện ủy. 7 giờ 30, làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Bí thư: Làm việc tại cơ quan.

Ủy viên Thường trực: Dự làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 02/6/2020

Bí thư và Phó Bí thư: 9 giờ, dự họp bàn giao nhiệm vụ của Bí thư Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (thay thư mời).

 13 giờ 30, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Thứ Tư, ngày 03/6/2020

 Bí thư và Phó Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Hội trường (mới) Huyện ủy (Thành phần có thư mời riêng).

9 giờ, làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy.

13 giờ 30, làm việc với Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời đại diện Thường trực UBND huyện; các đồng chí thành viên Tổ Biên tập Văn kiện; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kê, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp & PTNT và Phòng Tài nguyên - Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (thay thư mời).

Thứ Năm, ngày 04/6/2020

- Bí thư và Phó Bí thư: 7 giờ 30, làm việc với Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời các đồng chí thành viên Tiểu ban Nhân sự cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Huyện ủy (thay thư mời).

- 13 giờ 30, Bí thư: Dự họp BCH Đảng bộ Quân sự huyện. Điểm tại BCH Quân sự huyện.

Phó Bí thư: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 05/6/2020

Bí thư và Phó Bí thư: 7 giờ 30, làm việc với các cơ quan, ban ngành chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thủ trưởng các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện và các cơ quan tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn cùng dự. Điểm tại phòng họp (mới) Huyện ủy (thay thư mời).

13 giờ 30, dự đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Điểm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, cơ sở 2, Trường Đại học Cần Thơ - Khu Hòa An, xã Hòa An.

 

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: http://phunghiep.haugiang.gov.vn.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại:02933996017 , Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn